Neteja general

En zones de fabricació, tallers, instal·lacions esportives, superficies comercials pàrquings, centres educatius, centres sanitaris, etc.. Amb maquinària específica, neteja general d'aquests espais, tant en manteniment com neteges puntuals per obres o sinistres. Actuem amb maquinaria i productes especifics segons les necessitats. Desde neteges de manteniment, fins a neteges profundes en espais de treball i altres.