Serveis de neteja en vidres i superfícies verticals

Opcions de neteja amb sistemes tradicionals i moderns

Per sistemes tradicionals o per moderns sistemes de pertigues i grup d’aigua osmotitzada, podem oferir serveis de neteja en superficies verticals i vidres, sense elevadors ni bastides. En cas d’alçades superiors, traballem amb elevadors que facilitan l’acces a la zona de treball.

Façanes de panell , metaliques, enrajolades, en centres educatius, comerç, industria, hostelería, vivendes particulars, etc.