Tractaments per a paviments rústics

Tova, Terracota, Rajol

Els paviments rústics (tova, terracota, rajol..) són paviments de fang cuit que han esdevingut un paviment noble i decoratiu de gran acceptació. La seva pròpia estructura, el fan molt vulnerable al desgast i a l'embrutiment, degut a la seva porositat. Podem oferir neteja i aplicació de proteccions decoratives en qualsevol paviment rústic, des de proteccions hidro-oleo repel·lents sense capa i, per tant, invisibles, fins a tractaments amb capa en acabats setinats i brillants efectuats per combinació de ceres i olis modificats que donaran un aspecte noble, net i protegit al vostre paviment rústic.

tractament en paviment tova